5. posvetovanje o 3. razvojni osi


 

Predstavitve s posveta