Novice

13.5.2019STROKOVNI POSVET »TRAJNOSTNI INFRASTRUKTURNI RAZVOJ PODRAVJA«

Društvo za ceste severovzhodne Slovenije, pod častnim pokroviteljstvom Ministrstva za infrastrukturo RS, Mestne občine Maribor in UM Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo, v sodelovanju z Inženirsko zbornico Slovenije, in DRC družbo za raziskave v cestni in prometni stroki Slovenije,

organizira strokovni posvet v sredo, dne 22. maja 2019, v Mariboru z naslovom:

TRAJNOSTNI INFRASTRUKTURNI RAZVOJ PODRAVJA.

S posvetom želimo vzpodbuditi poglobljeno razpravo o razvojnih možnostih podravske regije na področju prometne infrastrukture. Teme posvetovanja bodo razvoj cest in železniške infrastrukture v regiji, Dravske kolesarske poti, infrastrukturni projekti v Mestni občini Maribor, razvoj letališča Maribor, infrastrukturni razvoj Pohorja ter plovnost reke Drave.

Vljudno vabljeni!Prijavnica

Agenda

Vabilo za sponzorje

 21.2.2018

VABILO NA 6. POSVET O 3. RAZVOJNI OSI: "ALI GRE SEDAJ KONČNO ZARES?"

Društvo za ceste severovzhodne Slovenije, pod pokroviteljstvom Ministrstva za infrastrukturo RS, občine Ravne na Koroškem in UM Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo, v sodelovanju z Inženirsko zbornico Slovenije in Združenjem za promet in prometno infrastrukturo,  organizira  strokovni posvet dne 20. aprila 2018 v Ravnah na Koroškem z naslovom:

6. POSVET O 3. RAZVOJNI OSI: »ALI GRE SEDAJ KONČNO ZARES?«

Načrtovanje 3. razvojne osi se je po nekaj letih mrtvila premaknilo z mrtve točke. Sprejem DPN med Šentrupertom in Velenjem, odkupi zemljišč, izdelava projektne dokumentacije na posameznih odsekih od severa do juga so priložnost za ponovni pregled trenutnega stanja vseh aktivnosti, ki jih pristojni državni organi vodijo na tem projektu.

Vljudno vabljeni!!Prijavnica

Program posveta

 

18.8.2017

ZA UKINITEV VINJET NI VOLJE


Na Društvu za ceste SV Slovenije smo v začetku meseca junija 2017 na pristojne organe (DARS, DRSI, Ministrstvo za infrastrukturo RS, Vlada RS) poslali dopis za izločitev hitre ceste skozi Maribor iz vinjetnega sistema DARS.

Osnovno vodilo Celostne prometne strategije Mestne občine Maribor (MOM), ki ga je sprejel mestni svet v juniju 2015, je preusmeriti motorni promet iz mestnih središč, kar je ključni pogoj za uresničitev vseh drugih ciljev, ki jih strategija predvideva. V Mariboru poteka glavna prometna žila v smeri sever – jug za mestni, primestni in tudi daljinski promet po mestnih cestah, Šentiljski, Partizanski, Titovi in Tržaški cesti. Preusmeritev večjega dela tega prometa je možna samo na Hitro cesto skozi Maribor, ki pa je v upravljanju Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji (DARS) in zato v vinjetnem sistemu.

Ne smemo pozabiti, da je bila Hitra cesta skozi Maribor na odseku od današnjega priključka na avtocesto pri Pesnici do priključka na Ptujsko cesto zgrajena v več etapah po tako imenovanem Desetletnem programu izgradnje in modernizacije cest v Mariboru, ki sta ga leta 1976 podpisali takratna Republiška skupnost za ceste (RSC) in MOM, ki sta nastopala kot investitor v deležu 75% RSC in 25% MOM. Izgradnja od Ptujske ceste proti severu je potekala od leta 1976 do 1989, ko se je končala s 3. etapo Hitre ceste med Meljsko cesto in Pesnico. Nadaljevanje gradnje zadnjega odseka med Ptujsko in Tržaško cesto pa je potekalo med leti 1997 in 2001 v okviru avtocestnega programa DARS.

Naš dopis oz. poziv za izločitev Hitre ceste na odseku med Pesnico in Ptujsko cesto iz vinjetnega sistema žal ni bil sprejet. Več o tem lahko preberete v članku časnika Večer.

Povezava do članka časnika Večer

 

7.6.2017


VABILO NA STROKOVNI POSVET DRUŠTVA ZA CESTE SEVEROVZHODNE SLOVENIJE

Društvo za ceste severovzhodne Slovenije organizira v sredo, 18. oktobra 2017, strokovni posvet na Univerzi v Mariboru, Fakulteti za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo.

S posvetovanjem na temo “Novi vidiki razvoja javne prometne infrastrukture” želimo vzpodbuditi poglobljeno razpravo o priložnostih, izzivih in problemih, ki jih prinaša obdobje do leta 2020.

Krizno obdobje in manjši obseg investicij so močno posegli v sposobnost družbe učinkovito načrtovati in voditi investicijske procese. Cilj strokovnega posveta je poiskati razvojne izzive na področju javne prometne infrastrukture in odgovore, kako povečati učinkovitost povezanih procesov na področju priprave in vodenje investicij.

Vljudno vabljeni!!

1. Obvestilo

Prijavnica

 VABILO NA DCM STROKOVNO EKSKURZIJO BERLIN - DRESDEN

Spoštovani!
V letošnjem letu vas vabimo na strokovno ekskurzijo v Nemčijo, ki jo organizira DCM društva za ceste severovzhodne Slovenije v sodelovanju s turistično agencijo Euroval turizem d.o.o. Maribor, ki bo od 6. do 10. septembra 2017.

Za cilj ekskurzije smo izbrali vzhodni del države, obiskali bomo glavno mesto Berlin in mesti Dresden in Liepzig. Ekskurzija je namenjena strokovnjakom cestno gradbene stroke, saj bo v zelo kratkem času omogočala ogled in strokovno predstavitev pomembnih gradbenih dosežkov. Seznanili se bomo z načrtovanjem in izvajanjem obnovitev infrastrukturnih projektov – avtocest, železnic in letališča.

Vabimo vas, da se nam pridružite na strokovni ekskurziji društva DCM!

Več o ekskurziji, program in prijavnica na povezavi

 6.4.2017

VABILO
na trening varne vožnje na Vranskem

Spoštovani člani Društva za ceste severovzhodne Slovenije, vabimo vas, da se udeležite treninga varne vožnja na Vranskem, ki ga za vas organiziramo z namenom, da bi vam omogočili čim večjo varnost v cestnem prometu.
Dogodek bo v petek 9. junija 2017 ob 15. uri na AMZS Centru varne vožnje na Vranskem.

Kratek opis in vsebina programa:

V AMZS nam nudijo možnost nepozabnega dogodka z elementi teambuilding-a in varne vožnje. Program združuje zabavno s koristnim in je razdeljen na 4 različne sklope. Udeleženci se preizkusijo v najtežjih in nepredvidljivih pogojih, s katerimi se lahko srečamo v vsakodnevnem življenju. Vozniki bodo spoznali, kakšne so njihove reakcije v takih pogojih in kako se vozilo odziva na reakcije voznika. Program bo izveden pod vodstvom strokovno usposobljenih inštruktorjev.

Program se izvede z vozili, ki jih priskrbi AMZS Center varne vožnje, po želju lahko tudi z lastnimi vendar nas v tem primeru predhodno obvestite.

Več v priloženem Vabilu

 30.1.2017

IN MEMORIAM PETER LEPENER, 1948 - 2017

V mesecu januarju tega leta nas je presunila žalostna vest, da nas je zapustil gospod Peter Lepener, član našega društva že od ustanovitve, sicer pa upokojeni izjemni projektant cest in drugih prometnih ureditev.
Svojo poklicno pot je kot mlad gradbeni tehnik pričel v sedemdesetih letih v takrat ambicioznem in v slovenskem prostoru renomiranem Projektivno tehnološkem biroju Cestnega podjetja Maribor. Zaradi svojega strokovnega znanja in zagnanosti je kmalu postal vodja projektantske skupine in s tem tudi vodja projekta najzahtevnejših projektov iz cestne stroke.

Iz tega obdobja velja omeniti v tistem času največji cestni projekt v Sloveniji in sicer izvajanje 10 letnega programa izgradnje Hitre ceste skozi Maribor. V tem programu je sodeloval kot eden vodilnih projektantov in mnogo je danes cest in ulic v Mariboru, ki jim je v okviru tistega programa dal svojo osebno noto.

Skoraj vzporedno z nastajanjem naše nove države Slovenije, je skupaj z nekaterimi sodelavci iz Projektivno tehnološkega biroja Maribor ustanovil eno prvih, če ne že kar prvo zasebno podjetje za projektiranje cest v Sloveniji – Biro za projektiranje in inženiring.
Peter je znal združiti svoj hobi, računalništvo, z delom. Ker je bilo računalniško podprto projektiranje takrat še v povojih, je njegovo vizionarstvo ter pionirsko delo tlakovalo pot kasnejšim generacijam projektantov v tem prostoru.

Tudi v tem obdobju so se izvajali izjemni projekti, predvsem v sklopu izvajanja Nacionalnega programa izgradnje avtocest v Sloveniji. Pri vseh odsekih, ki so bili projektirani v Biroju za projektiranje in inženiring, je bil nepogrešljivi člen. Njegova specialnost, in spet pionirsko delo, pa so bila krožna križišča. Ni ga v Mariboru in okolici, kjer Peter ne bi dal svojega doprinosa.

In vsi ti izvedeni projekti, na katere zdaj z zadovoljstvom gledamo, v prostoru ostajajo in zaznamujejo podobo kraja ali pokrajine, mi pa ostajamo ponosni, da je bil naš sodelavec, učitelj in prijatelj.


14.11.2016

Strokovna ekskurzija DCM - AC odsek Draženci – MMP Gruškovje

 

Vabimo vas na strokovno ekskurzijo DCM Društva za ceste SV Slovenije – OGLED GRADBIŠČA NA AC ODSEKU DRAŽENCI – MMP GRUŠKOVJE, ki bo v petek, 18. novembra 2016.
Na ekskurziji nam bodo predstavili projekt in izvajanje del v teku:

·         g. Bogdan Vrezner (predstavnik DARS-a),
·         g. Milivoj Ročenovič (podjetje BPI d.o.o.),
·         g. Dušan Ogrizek (podjetje Lineal d.o.o.),
·         operativni vodja del.

Predstavljen bo potek same trase ter problematika pri projektiranju in izvedbi, gradbišče in promet kot logistični izziv in predstavitev objektov na trasi.

Kotizacija znaša 10 EUR po osebi. Plačilo zajema del stroškov prevoza in pogostitev po končanem ogledu v bližnjem gostišču (preostale stroške krije DCM). Kotizacijo bomo pobirali na avtobusu.

Svojo prisotnost javite društvu najkasneje do srede, 16. 11. 2016. Dobimo se pri avtobusu EUROVAL-a na Trgu generala Maistra ob 11. uri. Povratek v Maribor bo predvidoma ob 19. uri.

Kontaktni podatki: dcm.fgpa@um.si, oz. GSM: 041 891 030 (Matej).

Vljudno vabljeni!


Maribor, 8. 11. 2016

 

Boris Stergar, u. d. i. g.
predsednik DCM1.11.2016

IN MEMORIAM JANEZ KRAMAR, 1947 - 2016

V začetku oktobra 2016 nas je nenadoma zapustil naš član JANEZ KRAMAR.

Deloval je kot tehnični sodelavec v Avtobusnem podjetju CERTUS d. d., nazadnje je bil vodja tehničnega vzdrževanja avtobusov v Mestnem avtobusnem prometu Maribora.

Bil je pronicljiv sodelavec, ki je rad sodeloval z inženirji in profesorji gradbene, strojne, prometne in drugih strok.

Pri reševanju zahtevne cestne, prometne, gradbene in prostorske problematike, nam je bil vedno na voljo za posredovanje svojih bogatih praktičnih izkušenj.
Pogosto je sodeloval z nami tudi na način, da je projektantom omogočil praktična testiranja projektnih in izvedbenih rešitev - s posredovanjem tehničnih podatkov ali z omogočanjem poskusne uporabe različnih avtobusov iz voznega parka avtobusnega prevoznika.

Angažirano je sodeloval pri gradnji nove Avtobusne postaje ob Mlinski ulici, pri posodabljanju avtobusnega voznega parka, pri koncipiranju mestnih avtobusnih linij, pri organizaciji usposabljanja avtobusnih voznikov in mehanikov, pri sprejemanju predpisov za organizacijo dela v avtobusni branži idr.

Zelo rad je obiskoval posvetovanja v organizaciji našega društva, pogosto je bil na naših strokovnih ekskurzijah ter na naših letnih druženjih.

Slava njegovemu spominu!


6.7.2016

DCM DRUŠTVO ZA CESTE SEVEROVZHODNE SLOVENIJE VABI NA STROKOVNO EKSKURZIJO ROMUNIJA 2016

 

Vabimo vas na strokovno ekskurzijo, katere cilj je država v vzhodni Evropi, Romunija. Ekskurzija je namenjena strokovnjakom cestno gradbene in prometne stroke, saj bo v zelo kratkem času omogočala ogled in strokovno predstavitev pomembnih gradbenih dosežkov. Seznanili se bomo z načrtovanjem in izvajanjem infrastrukturnih projektov – avtocest in železnic.

Program ekskurzije smo prilagodili vašim potrebam in željam, zato smo izbrali letalski prevoz, ki bo vzel manj vašega časa do oddaljene Romunije. Datum ekskurzije je v četrtek, 14. septembra 2016.

Kratek pregled strokovnih ogledov v Romuniji:
·  Gradnja transilvanske avtoceste.
·  Ogled obnove železniške proge v dolžini 42 km v Alba Julii.
·  Ogled odseka avtoceste vzdolž pogorja v dolini reke Posada z dvema predoroma v okolici Azuga.
·  Ogled gradnje dela obvoznice okoli Bukarešte, odsek Moara.
·  Panoramska vožnja po glavnem mestu Romunije.

Cena potovanja: 684,00 EUR pri min. udeležbi 25 potnikov
Prijava: po priloženi prijavnici do zasedbe mest najkasneje do 16.07.2016!

Cena vključuje: avtobusni transfer na letališče Graz in nazaj, avtobusni prevoz po Romuniji na omenjeni relaciji, letalski prevozi Graz – Bukarešta – Graz, letališke pristojbine in takse, 1 x polpenzion v hotelu 3* v Sibiu, 1 x polpenzion v hotelu 3* v Sinaji, 2 x nočitev z zajtrkom v centru Bukarešte v hotelu 4*, 4 x kosilo v Romuniji, 1 x večerjo v restavraciji v Bukarešti, vodenje srbsko govorečega vodnika v Romuniji, nezgodno zavarovanje potnikov, organizacijo potovanja in DDV.

Več o samem programu najdete v Priponki

Prijavnica


23.6.2016

Strokovni posvet DCM - Trajnostno urejanje prostora in prometa


Društvo za ceste severovzhodne Slovenije je v sodelovanju z Inženirsko zbornico Slovenije, ZAPS, DRC in ob podpori Mestne občine Maribor in Univerze v Mariboru Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo, 26. maja 2016 organiziralo strokovni posvet. Tokratni se je nanašal na aktualno temo trajnostnega načrtovanja prostora in prometa.


Na posvetu so svoje videnje, izkušnje in vizije predstavili prof. Janez Koželj podžupan MO Ljubljana, mag. Polona Demšar Mitrovič Ministrstvo RS za infrastrukturo, dr. Peter Lipar FGG UL, Tomaž Willenpart Direkcija RS za infrastrukturo, dr. Marjan Lep FGPA UM, dr. Kaja Pogačar FGPA UM, Nadja Cvek SID Banka, Lilijana Herga, Direkcija RS za infrastrukturo, dr. Marko Renčelj FGPA UM in Boris Stergar BPI d.o.o.  


Posvetu je sledila okrogla miza z moderatorjem mag. Gregorjem Fickom iz Društva za ceste severovzhodne Slovenije. 

 

Video posnetki strokovnega posveta: https://izs.mitv.si/asset/HLvJpb6euiB69hrLP

 

Hitre povezave:

 

Uvodni nagovori

 

1. sklop predavanj

 

2. sklop predavanj

 

Okrogla miza

 • Okrogla miza s predavatelji: moderator: mag. Gregor Ficko, Društvo za ceste SV Slovenije
  • dr. Peter Lipar, FGG UL
  • Ljiljana Herga, Direkcija RS za infrastrukturo
  • Kaja Pogačar, FGPA UM
  • dr. Marko Renčelj, FGPA UM
  • Boris Stergar, BPI d.o.o
  • moderator: mag. Gregor Ficko, Društvo za ceste SV Slovenije

 

Zbornik strokovnega posveta »Trajnostno urejanje prostora in posveta«, Društvo za ceste SV Slovenije

 

Galerija slik strokovnega posveta »Trajnostno urejanje prostora in posveta«, Društvo za ceste SV Slovenije


Spletna stran posveta: http://posvet-dcm.fgpa.um.si/


18.4.2015

Društvo za ceste severovzhodne Slovenije  organizira  strokovni posvet dne 26. maja 2016 na Univerzi v Mariboru, Fakulteti za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo.

 

Urejanje prostora in prometa v urbanih področjih povzroča vedno večje težave v postopkih načrtovanja in vzdrževanja prometne infrastrukture ter zagotavljanja delovanja mestnih in gospodarskih prometnih sistemov. Obstoječa tehnična regulativa ne omogoča efikasne realizacije potrebnih ukrepov za doseganje trajnostne mobilnosti. Zato je potrebno določeno medstrokovno poenotenje, ki ga želimo ustvariti na strokovnem posvetovanju na temo ‘TRAJNOSTNO UREJANJE PROSTORA IN PROMETA’.

Več v priloženem vabilu: Vabilo

2. Obvestilo

Prijavnica posvet

Vabilo sponzorjem

Sponzorji prijavnica


4.12.2015

Društvo za ceste severovzhodne Slovenije, organizira v petek 11. 12. 2015 od 10. ure,  na sedežu družbe  Lineal d.o.o. , Jezdarska ulica 3, Maribor,

aktualno strokovno izobraževanje na temo:

IZVEDBA INTERVENCIJSKIH DELOVNIH ZAPOR NA GLAVNIH IN REGIONALNIH CESTAH V REPUBLIKI SLOVENIJI
V času izobraževanja bo obdelana naslednja tematika:

 1. Vrste in namen delovnih cestno prometnih zapor
 2. Potrebna dokumentacija in dovoljenja
 3. Usposobljenost kadrov in oprema za izvedbo
 4. Premične delovne zapore
 5. Zapore  v območju rondojev
 6. Obveščanje o zaporah cest za udeležence v prometu in vodenje statistike
 7. Varnost izvajanja zapor
 8. Izdelava dokumentacije za izdelavo zapore in dovoljenje za zaporo
 9. Prikaz najpogostejših praktičnih primerov

Več v priloženem vabilu: Vabilo
9.11.2015